softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Softs gaat van start in Noord-Holland

Gemeente Purmerend heeft getekend voor een samenwerking met Softs. Daarmee is het startschot gegeven voor de verduurzaming van Noord-Holland. Business Liaison Paddy Stegerhoek, die zich richt op Noord-Holland, is erg enthousiast: “Dit is heel goed voor de economie en duurzaamheid van dit deel van Nederland.”

© Keesnan Dogger Fotografie

Met Purmerend houdt het niet op. Softs is inmiddels met meer grote gemeenten uit die regio in gesprek. Ook hebben verschillende bedrijven en maatschappelijke organisaties aangegeven interesse te hebben. “Er gaat komende tijd veel gebeuren in Noord-Holland. En terecht, want Softs biedt een uniek en prachtig concept.”
 
Purmerend
Purmerend is de eerste gemeente in Noord-Holland die met Softs samenwerkt. ''Er is voor gekozen op Purmerend snel te verduurzamen en zo de afgesproken doelen te bereiken van het energieakkoord. Bedrijven kunnen op een impactvolle manier invulling geven aan hun duurzaamheidsverplichtingen. Maatschappelijke organisaties zoals sportclubs, ziekenhuizen, scholen en theaters zullen hier ook financieel van profiteren. Zij krijgen namelijk budget om zelf te verduurzamen.''
 
Uniek
Stegerhoek hoopt dat andere gemeenten in Noord-Holland snel volgen. “Dit unieke concept moet iedereen aanspreken. Een bedrijf heeft de mogelijkheid een Softs Point te huren. Elk Softs Point kent drie zijden, waarmee bedrijven in staat worden gesteld om te communiceren, energie op te wekken en fijnstof af te vangen. Met het Softs-model kunnen bedrijven hun CO2 reduceren en voldoen aan SROI-verplichtingen en MVO-doelstellingen. Vanuit de huuropbrengst van een Softs Point worden zonnepanelen aangeschaft. Deze zonnepanelen worden verhuurd binnen de gemeente, aan particulieren, bedrijven of organisaties, waarbij stroom wordt geleverd tegen een veel lager tarief dan bij een reguliere energieleverancier.”
 
“De opbrengsten van deze zonne-energie worden vervolgens geschonken aan een maatschappelijke organisatie en vormen hiermee het verduurzamingsbudget. Het verduurzamingsbudget móet worden gebruikt om te verduurzamen. Dit door de aanschaf van bijvoorbeeld LED verlichting, een warmte-koude pomp of zonnepanelen. Hiermee wordt de energierekening structureel verlaagd en wordt er meer budget gecreëerd voor kerntaken.''