softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

DVP sponsort MUSEON: zonnepanelen voor vijf basisscholen

Bouwadviseur DVP, een van ’s lands grootste bouwmanagementbureaus, en BNG Bank combineren hun eigen verduurzaming met die van het Haagse Museon door het huren van twee Softs Points. Museon krijgt daardoor gratis een groot aantal zonnepanelen via het energiesponsormodel van Softs. Omdat het dak van

useon al volledig duurzaam gebruikt wordt, gaan de zonnepanelen naar basisscholen in Den Haag. Zo kunnen zowel Museon als de basisscholen verduurzamen.

Dit is het begin van de door Museon beoogde realisatie van in totaal zeven Softs Points. Het dak van Museon wordt al duurzaam gebruikt. Het dak is deels groen, door ingezaaid Sedum, en deels bedekt met zonnepanelen. Daarom mogen basisscholen hun daken beschikbaar stellen. Uit de besparing op de energie die daardoor ontstaat komt verduurzamingsbudget ter beschikking voor Museon en de basisscholen. Welke basisscholen zich gelukkig mogen prijzen, is nog niet bekend. Museon is druk bezig scholen te benaderen.
 
Kosteloos samen duurzaam
De deelnemende scholen krijgen de panelen kosteloos op hun dak, onder voorwaarde dat zij een deel van hun besparing op de energierekening terug willen geven aan het Museon. Het Museon investeert dit budget in energiebesparende maatregelen voor het museum. De overige kostenbesparing is voor de basisscholen zelf. De hele keten verduurzaamt: DVP en BNG Bank, Museon, de scholen. En daarmee automatisch ook gemeente Den Haag.

100 Softs Points
Dit project is onderdeel van de voornemens van Softs en de gemeente Den Haag: het plaatsen van 100 Softs Points in de stad. Een aantal van de Points komen bijvoorbeeld terecht bij de Haagse Voetbal en Cricketvereniging Quick. De draaibare en multifunctionele panelen wekken energie op als de zon schijnt, tijdens een wedstrijd kan er reclame op worden getoond en als het bewolkt is kan het systeem bijvoorbeeld lucht zuiveren, CO2 reduceren of regenwater opvangen. Vanuit de Points worden zonnepanelen gegenereerd, die Quick deels zelf gebruikt en deels aan haar directe omgeving geeft. Quick verduurzaamt zo samen met de wijken rondom haar velden.
Cultuur, sport, onderwijs en wijken in de stad worden met elkaar verbonden dankzij de bedrijven die hun eigen verduurzaming realiseren via Softs Points.