softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Mobiel Softs Point voor Jan Knijnenburg

'We nemen het mobiele Softs Point mee op bouwlocatie en kunnen zo lokaal de omwonenden informeren, fijnstof afvangen, energie opwekken en CO2 reduceren.'

 

Het Haagse Jan Knijnenburg krijgt als eerste sloopbedrijf van Nederland de beschikking over een Softs Point. Het is niet alleen het eerste sloopbedrijf van Nederland met een Softs Point, maar ook het eerste bedrijf met een multifunctionele energiecentrale in Den Haag.

Vandaag heeft Jan Knijnenburg een sloopproject aan de ene kant van het land, volgende maand aan de andere kant: het Softs Point is er altijd bij. “Fantastisch. We wilden al heel lang een bepaalde informatievoorziening hebben naar omwonenden van het te slopen pand. Daarnaast wilden we onze schaftkeet energieneutraal maken. Beide wensen worden door het mobiele Softs Point gerealiseerd”, zegt Geoffrey Knijnenburg, CEO van Jan Knijnenburg. “Wat we gaan doen is een Softs Point in een container bouwen. Die container is mobiel. Met het Softs Point kunnen we energie opwekken, fijnstof afvangen en communiceren.”

“Hoewel we als sloopbedrijf altijd ons uiterste best doen overlast te voorkomen, lukt dit helaas niet altijd. Bij sloopwerkzaamheden heb je nu eenmaal stof, geluid en trillingen. Met het Softs Point kan de overlast beperkt worden door preventief informatie te verstrekken. We hebben dit ook al getest met een ‘bouwapp’. Op het Led-component van het Softs Point kunnen we bijvoorbeeld boodschappen projecteren als: ‘Houd morgen ramen en deuren gesloten, want wegens werkzaamheden kan er extra stof in de lucht zitten. Als men het van te voren weet is er gewoon meer begrip.”

Daarnaast kun je met het Softs Point visueel maken dat je aan de omgeving, het milieu, denkt. We zijn stroom aan het opwekken op locatie. Op het Led-component kunnen we dan weer laten zien wát we precies aan energie opwekken. Er zijn kortom allerlei mogelijkheden”, vertelt Knijnenburg enthousiast.

Zorgen voor volgende generatie
Via Quick, zijn oude voetbalclub, kwam Knijnenburg in contact met Softs. “We vonden het een heel aantrekkelijk concept. We zijn als bedrijf erg bezig met de invulling van het MVO en we hebben de hoogste trede van het CO2-certificaat. Om dat laatste te behouden moeten we wel allerlei initiatieven ontplooien die te maken hebben met CO2-reductie. En het Softs Point biedt ook voordeel wat betreft social impact.”

“We hebben een toekomstbeeld als bedrijf en daar past Softs heel goed in. Jan Knijnenburg is een familiebedrijf, dat al 102 jaar bestaat. Kenmerkend voor een familiebedrijf is dat je goed zorgt voor volgende generaties. Het zit in ons DNA en dat willen we ook graag uitdragen. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid, niet alleen van dit moment maar ook voor de toekomst. We doen van alles om duurzamer te zijn.”

Quick krijgt zonnepanelen
De zonnepanelen en de opbrengst daarvan wordt, geheel volgens het Softs-concept, geschonken aan een maatschappelijke organisatie naar keuze. Jan Knijnenburg heeft ervoor gekozen Quick te sponsoren. Hierdoor kan Quick verduurzamen, zuiniger omgaan met het milieu, zonder zelf te hoeven investeren in zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. “We zijn blij met deze unieke manier van gezamenlijk verduurzamen waarbij iedereen wint. Dankzij Jan Knijnenburg ontstaat er voor ons budget om onze energiekosten drastisch te verlagen. Met dit extra vrijgekomen budget kunnen we investeren in onze club, zoals LED verlichting langs de velden”, zegt Pieter Wijnstra van Quick.