softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Softs introduceert het Green Boarding Project voor sportclubs

Met Green boarding kunnen sportclubs en sponsoren een nieuwe invulling geven aan hun sponsorbeleid.  Voor alle betrokken partijen is het Green Boarding project zakelijk interessant en geeft een nieuwe kijk op sponsoring.

 

Tegenwoordig zijn er steeds meer initiatieven om sportclubs te verduurzamen. Hiervoor zijn er voor de sportclubs nog wel flinke investeringen nodig. Investeringen die een sportvereniging uiteraard liever direct gebruikt voor de sport, zoals extra trainers en materiaal.  

Om als club toch de noodzakelijke verduurzamingsstappen te kunnen zetten, hebben we met het Green Boarding Project een aantrekkelijke propositie voor bedrijven en sportclubs ontwikkeld. Bedrijven verbinden haar eigen verduurzaming aan die van de club en krijgen daarnaast veel waarde terug voor iedere geïnvesteerde euro.

Waar de huidige boarding alleen een functie heeft tijdens wedstrijden, is de Green Boarding multifunctioneel. Zijn er geen wedstrijden, dan wekt de Green Boarding zonne-energie op of reduceert het fijnstof. Zijn er wel wedstrijden, dan draait de communicatiezijde naar voren en vervult het dezelfde functie als de huidige boarding.

Wat is hier voor nodig?
De sportclub gaat zelf actief in gesprek met bestaande sponsoren, maar heeft ook een zeer interessant aanbod voor nieuwe sponsoren uit het bedrijfsleven en de gemeente. De Green Boarding bestaat uit 36 panelen. De club huurt de Green Boarding voor vijf jaar en ontvangt daarbij vaste zonnepanelen. Hieronder een opsomming van de voordelen:

Sponsoren realiseren:

 • Koppeling van eigen verduurzaming aan die van de sportclub
 • Behalen CO₂-reductie doelstellingen
 • Zichtbaarheid bij de sportclub
 • Bereik: direct aan het veld, sociale en eigen verslaglegging
 • Direct contact/interactie mogelijk met community
 • Combinatie van sponsorbeleid met MVO-doelstellingen
 • PR met grote maatschappelijk impact

De sportclub realiseert:

 • Tot wel € 100.00 verduurzamingsbudget;
 • 400 m² zonnepanelen;
 • Directe verlaging van de energierekening;
 • Nieuwe duurzame sponsoractiviteiten.
 • Meer budget voor kerntaken