softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Gemeente Ridderkerk huurt tweede Softs Point

'We zien dat de energierekening van sportverenigingen vaak hoog is, met Softs houden ze meer geld over voor hun kerntaken.'

 

Gemeente Ridderkerk vond het concept van Softs zo mooi dat ze niet wilde wachten tot bedrijven een Softs Point zouden huren. Daarom huurde de gemeente niet één, maar twee Softs Points. Het startschot werd gegeven bij voetbalvereniging Rijsoord in Ridderkerk. Het tweede Softs Point komt langs de velden van sportpark Reijerpark.

“Vanuit maatschappelijk belang, maar ook vanuit sociaal en economisch oogpunt vervult sport een belangrijke functie. Bovendien zijn Softs Points op deze locaties eenvoudig te realiseren. Bij sportverenigingen staan al boardings langs de sportvelden, die zijn te vervangen voor Softs Points.” Er werd een nieuwe sporthal gebouwd op sportpark Reijerpark, waarbij ook nieuwe velden zijn aangelegd. Dit was voor de gemeente een mooie aanleiding om te kijken naar mogelijkheden om te verduurzamen. Ze besloten zonnepanelen op het dak van de sporthal te laten leggen en het pand volledig aardgasvrij te realiseren. “Nu is het pand helemaal energieneutraal!” De gemeente wilde echter nóg een stap verder gaan in de verduurzaming. “Dat kan met Softs: nu komen er ook zonnepanelen naast het gebouw, op het veld, in een Softs Point”, vertelt Rombouts. “Maar liefst vier sportverenigingen gaan hiervan profiteren. Zij gaan samen met Softs sponsors zoeken voor het Softs Point. Het verduurzamingsbudget dat hierdoor ontstaat gaan ze met elkaar delen. Zo blijft er uiteindelijk meer geld over voor hun kerntaken”, vertelt Jory Rombouts van Gemeente Ridderkerk.

Multifunctioneel
“We kennen het Softs-concept inmiddels goed van Sportpark Rijsoord”, vertelt Rombouts. “Softs is multifunctioneel. Het is mooi dat de Softs Points kunnen worden geplaatst op plekken waar al reclameborden staan. Bij de sport zie je dat boarding langs sportvelden eigenlijk alleen wordt gezien als er wedstrijden of trainingen zijn. Vervang je de boarding voor Softs Points, dan kan de communicatiezijde worden omgedraaid als er niemand naar kijkt. En dan kan de zijde met zonnepanelen naar voren komen waarmee energie wordt opgewekt.” Andere voordelen van Softs Points die Rombouts noemt zijn: “dat we als gemeente bedrijven de mogelijkheid geven maatschappelijk verantwoord te ondernemen en dat lokale bedrijven of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen bouwen.”

Toekomst
Bij voetbalvereniging Rijsoord staat het eerste Softs Point dat de gemeente mogelijk heeft gemaakt. “We vonden het zo leuk dat we nog een project zijn gestart. Nu gaan vier sportverenigingen profiteren.” Voor Gemeente Ridderkerk is sport heel belangrijk. “Sporten is gezond, dat willen we stimuleren. We zien ook dat de energierekening van sportverenigingen vaak te hoog is. Buitenverlichting is bijvoorbeeld een grote kostenpost. Dat geld gaat dan niet naar de sport. Dat is zonde. Met Softs houden sportverenigingen meer geld over voor de sport. We sluiten zeker niet uit dat andere verenigingen ook aan de orde komen in de toekomst. Softs Points zouden ook mooi zijn bij scholen in Ridderkerk.”