softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Enexis huurt Softs Point op Strijp-S in Eindhoven

Netbeheerder Enexis huurt voor 9 maanden het Softs Point dat op de gevel van Strijp-S hangt. Dit gebeurt in het kader van Interflex, een innovatieproject, passend in de energietransitie, dat wordt gefinancierd door de EU. Met een Softs Point wil Enexis het project illustreren.

 

Wat houdt dit project in?
,,De druk op het Nederlandse elektriciteitsnet wordt de komende jaren steeds groter. Vanuit onze duurzaamheidsambities maken we meer en meer gebruik van elektriciteit voor vervoer en het verwarmen van huizen, fabrieken en kantoren. Maar ook omdat de opwek van energie verplaatst van een centrale bron naar talloze lokale bronnen verspreid over heel Nederland. Bronnen waarvan de opbrengst ook veel sterker fluctueert dan die van traditionele elektriciteitscentrales. Om dit met het huidige energienet op te kunnen vangen zijn er grofweg twee opties. Een kostbare netverzwaring of op zoek gaan naar alternatieven om de verbruiks- en aanbodpieken te beperken. In project Interflex toetsen we alternatieven in de praktijk om zo te komen tot duurzame oplossingen voor het beschikbaar en betaalbaar houden van energie. Overal en altijd”, aldus Enexis.

Welke rol speelt het Softs Point hier in?
Eén van de alternatieven om de verbruiks- en aanbodpieken te beperken, is door middel van software te bepalen wanneer de zon hevig schijnt en dus wanneer zonnepanelen aan of uit gezet moeten worden. Het project zichtbaar maken kan prachtig met een Softs Point. Zodra de zon te hevig schijnt en het elektriciteitsnet wordt belast dan draaien we de zonnepanelen weg. Daar stopt Softs echter niet: zodra de zonnepanelenzijde wegdraait, kantelt er een andere zijde omhoog, waarmee kan worden gecommuniceerd of waarmee schadelijke stoffen uit de lucht kunnen worden gefilterd. 

Enexis illustreert met het Softs Point aan de gevel van Strijp-S het energiesysteem van de toekomst. Met dit systeem wordt bekeken: welke energiebehoefte is er morgen? Welke energieopbrengst? Dit wordt slim op elkaar afgestemd.