softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

100 Green Boarding-project

Samen met genodigde voetbalclubs gaven wij de kick-off voor het ‘100 Green Boarding-project'. Dit project ondersteunt clubs in hun verduurzaming. De eerste vijfentwintig verenigingen zullen begin 2020 de beschikking krijgen over hun Green Boarding.

Een Green Boarding heeft drie basis functionaliteiten én is voorzien van een LED-scherm. Naast de communicatieve functie heeft de boarding nog twee andere functies; het opwekken van zonne-energie en het zuiveren van de lucht. 

Green Boarding-netwerk
Door de LED-schermen van de deelnemende verenigingen met elkaar te verbinden ontstaat er een duurzame communicatienetwerk, middenin de sport. Met dit netwerk kunnen nationale adverteerders zichtbaar zijn bij de clubs. Nationale adverteerders krijgen voor hun besteedde advertentie-euro niet alleen communicatietijd, maar ook dragen ze bij aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ook kan in specifieke gevallen aanspraak worden gemaakt op de CO2-compensatie, die ontstaat door Green Boarding. De advertentie-euro wordt dus tegelijkertijd een verduurzamings-euro.

Kortom de verenigingen verduurzamen kosteloos én er ontstaat een nieuw duurzaam communicatienetwerk in de sport.