softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Maatschappelijke organisaties

Vaak ontbreekt het maatschappelijke organisaties aan budget voor de noodzakelijke verduurzaming. Met Softs kunt u als maatschappelijke organisatie verduurzamen, zonder zelf te hoeven investeren. 

Structureel meer budget

Softs Points leveren een substantieel verduurzamings budget op. Met dit budget verduurzaamt de maatschappelijke organisatie, waardoor de energierekening wordt verlaagd. Hierdoor ontstaat er structureel meer budget voor kerntaken.

Nieuwbouw of herbouw

Indien een maatschappelijke organisatie nieuwbouw of herbouw plannen heeft is het Softs model een geweldige toepassing om zonnepanelen en energiebesparende maatregelen direct in de realisatie mee te nemen. Dit vergt geen extra budget  en daarnaast wordt de energierekening verlaagd. Hierdoor ontstaat meer budget voor kerntaken.    

De zes beloften van Softs aan maatschappelijke organisatie

  1. Tot wel €75.000,- budget voor de verduurzaming.
  2. Beschikking over zonnepanelen zonder zelf te investeren.
  3. Een directe verlaging van de energierekening.
  4. Betere en duurzame verbintenis naar bedrijven.
  5. Minder afhankelijk van overheden.
  6. Structureel meer budget voor kerntaken.

Doe mee

Bent u ook ge├»nteresseerd in Softs en de mogelijkheden? Neem contact op per e-mail of start een chatgesprek met een van onze medewerkers.

Ik wil meedoen