softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Maatschappelijke organisaties

Vaak ontbreekt het maatschappelijke organisaties aan budget voor de noodzakelijke verduurzaming. Met Softs kunt u als maatschappelijke organisatie verduurzamen, zonder zelf te hoeven investeren. Niet door eigen middelen (die eigenlijk bestemd zijn voor de maatschappelijke kerntaken) te investeren of door geld te lenen, maar door samen met ons een project op te starten.

Structureel meer budget

Een project levert een verduurzamingsbudget op van tot wel €100.000,-. Met dit budget verduurzaamt de maatschappelijke organisatie, waardoor de energierekening wordt verlaagd. Hierdoor ontstaat structureel meer budget voor kerntaken.

Nieuwbouw of herbouw

Indien een maatschappelijke organisatie nieuwbouw of herbouw plannen heeft is het Softs model een geweldige toepassing om zonnepanelen en energiebesparende maatregelen direct in de realisatie mee te nemen. Dit vergt geen extra budget  en daarnaast wordt de energierekening verlaagd. Hierdoor ontstaat meer budget voor kerntaken.    

De zes beloften van Softs aan maatschappelijke organisatie

  1. Tot wel €100.000,- budget voor de verduurzaming.
  2. Beschikking over zonnepanelen zonder zelf te investeren.
  3. Een directe verlaging van de energierekening.
  4. Betere en duurzame verbintenis naar bedrijven.
  5. Minder afhankelijk van overheden.
  6. Structureel meer budget voor kerntaken.

Het model

Het Softs model begint met een Softs Point, daarnaast worden er zonnepanelen ter beschikking gesteld. Het model realiseert een verduurzamingsbudget voor een maatschappelijke organisatie. 

Softs Point

Een Softs Point wordt voor 5 jaar gehuurd.

De Softs Points worden op een voor de huurder wenselijke locatie gerealiseerd. Dit kan zijn in gevels van gebouwen, boarding, wegschermen of ander stedelijk oppervlak.

Voor bedrijven en gemeenten realiseren de Softs Points duurzame communicatie, CO₂-compensatie, 15 jaar duurzame interactie met de doelgroep. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan SROI.

Zonnepanelen

Naast een Softs Point wordt 54.000 Wp aan zonnepanelen ter beschikking gesteld. Dat is in vijf jaar tijd zo'n 400 m² aan dakoppervlak. Deze worden in overleg met de huurder van het Softs Point op een geschikte locatie geplaatst.

De energie die voortkomt uit de zonnepanelen wordt tegen een aantrekkelijk tarief aangeboden. De opbrengsten worden gesponsord aan maatschappelijke organisaties voor verduurzaming.

Kortom: huurders zijn verzekerd van de groenste stroom tegen een zeer aantrekkelijk tarief en maatschappelijke organisaties beschikken over een verduurzamingsbudget.

Verduurzamen

De opbrengst van de zonnepanelen vormt het verduurzamingsbudget van de maatschappelijke organisatie.

Een Softs Point realiseert een ‘verduurzamingsbudget’ tot wel €100.000,- voor maatschappelijke organisaties in onderwijs, gezondheid, sport, cultuur en welzijn en voor goede doelen of -projecten.

Met het verduurzamingsbudget kunnen maatschappelijke organisaties hun energierekening verlagen, waardoor op termijn meer bestedingsruimte ontstaat voor kerntaken.

Doe mee

Bent u ook geïnteresseerd in Softs en de mogelijkheden? Neem contact op per e-mail of start een chatgesprek met een van onze medewerkers.

Ik wil meedoen