softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Gemeenten

Samenwerken met Softs betekent op een efficiënte wijze invulling geven aan de verduurzaming van de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Inclusieve steden

Het unieke model van Softs realiseert een unieke samenwerking om duurzame inclusieve steden te creëren. Het Softs smart funding model is een marktgedragen model, waarbij iedereen wint: gemeente, maatschappelijke organisaties, commerciële organisaties en de aarde.

De zes beloften van Softs aan gemeenten

  1. Maatschappelijk vastgoed wordt verduurzaamd zonder initiële investering van overheden.
  2. Het model levert een grote bijdrage aan de realisatie van verplichte lokale duurzaamheidsdoelstellingen.
  3. Zichtbare verduurzaming maakt gemeentelijk beleid ook zichtbaar.
  4. Communicatiemiddelen inzetbaar voor gemeentelijke informatie / waarschuwingsboodschappen.
  5. Structureel meer budget voor kerntaken bij maatschappelijke organisatie.
  6. Alle partijen profiteren evenredig van de verduurzaming.

Het model

Het Softs model begint met een Softs Point, daarnaast worden er zonnepanelen ter beschikking gesteld. Het model realiseert een verduurzamingsbudget voor een maatschappelijke organisatie. 

Softs Point

Een Softs Point wordt voor 5 jaar gehuurd.

De Softs Points worden op een voor de huurder wenselijke locatie gerealiseerd. Dit kan zijn in gevels van gebouwen, boarding, wegschermen of ander stedelijk oppervlak.

Voor gemeenten realiseren de Softs Points duurzame communicatie, CO₂-compensatie, 15 jaar duurzame interactie met de doelgroep en ze geven invulling aan SROI.

Zonnepanelen

Naast een Softs Point wordt 54.000 Wp aan zonnepanelen ter beschikking gesteld. Dat is in vijf jaar tijd zo'n 400 m² aan dakoppervlak. Deze worden in overleg met de huurder van het Softs Point op een geschikte locatie geplaatst.

De energie die voortkomt uit de zonnepanelen wordt tegen een aantrekkelijk tarief aangeboden. De opbrengsten worden gesponsord aan maatschappelijke organisaties voor verduurzaming.

Kortom: huurders zijn verzekerd van de groenste stroom tegen een zeer aantrekkelijk tarief en maatschappelijke organisaties beschikken over een verduurzamingsbudget.

Verduurzamen

De opbrengst van de zonnepanelen vormt het verduurzamingsbudget van de maatschappelijke organisatie.

Een Softs Point realiseert een ‘verduurzamingsbudget’ tot wel €100.000,- voor maatschappelijke organisaties in onderwijs, gezondheid, sport, cultuur en welzijn en voor goede doelen of -projecten.

Met het verduurzamingsbudget kunnen maatschappelijke organisaties hun energierekening verlagen, waardoor op termijn meer bestedingsruimte ontstaat voor kerntaken.

Waarde voor de gemeente

Softs is voor gemeenten een prachtige oplossing om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen. 

Een optimale samenwerking tussen gemeenten, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in de gemeenten.

Het genereert de noodzakelijke budgetten voor verduurzaming. Daarnaast wordt ook het duurzame beleid vanuit de gemeente letterlijk zichtbaar door de Softs Points.

Doe mee

Bent u ook geïnteresseerd in Softs en de mogelijkheden? Neem contact op per e-mail of start een chatgesprek met een van onze medewerkers.

Ik wil meedoen