softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Fingerz

De exploitatie van alle communicatiemogelijkheden op Softs Points wordt gerealiseerd door Fingerz. Communiceren op een Softs Points is de meest duurzame en ‘social’ manier van outdoor-communicatie.

Ads to society

De communicatie-euro op een Softs Point komt grotendeels ten goede aan de verduurzaming van maatschappelijke organisaties. Dus een impactvol medium voor een opvallende boodschap en direct funding voor de verduurzaming van onze maatschappij. Wij noemen dat ‘ads to society’.

Verschijningsvormen

Het netwerk met Softs Points breidt zich uit en daarmee ook de mogelijkheid om hierop te communiceren. Softs Points kennen meerdere verschijningsvormen en dus een zeer divers ‘umfeld’ om te communiceren. Naast de weg, op een pand, naast het veld of in een mobiele variant. The medium is the message. Iedere communicatie-boodschap krijgt een duurzaamheidskarakter door het medium Softs Points.

LED-toepassingen

De meeste Softs Points zullen worden voorzien van een LED-toepassing. Hiermee wordt de communicatie-boodschap nog dynamischer en kunnen binnenkort ‘programmatic’ worden ingezet. ‘Steady’-toepassing kan ook door middel van ‘bestickering’ van het Softs Point. Fingerz kan ook meedenken aan unieke ‘one-offs’ waarbij de Softs Points worden ingezet voor creatieve spectaculars.