softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location

Surface of things

Softs staat voor Surface of Things waarmee we een duurzame economische invulling aan stedelijk oppervlak geven. Door stedelijk oppervlak multifunctioneel inzetbaar te maken voor iedereen en duurzaam te exploiteren. Over de hele wereld hebben we een overschot aan stedelijk oppervlak. Zoals oppervlak van gebouwen, complexen en wegen. Door stedelijk oppervlak multifunctioneel inzetbaar te maken voor iedereen en duurzaam te exploiteren ontstaat er een financieel overschot. Met dit financiële overschot hebben we een maatschappelijk en disruptief plan. EnergieSponsoring.

Het Softs concept

EnergieSponsoring

Iedereen profiteert

EnergieSponsoring de disruptieve oplossing

We hikken al jaren aan tegen het Klimaatakkoord van Parijs. Kijken weg als we aan 2020 denken. De te halen doelen zijn ambitieus en slechts weinigen hebben er financieel rekening mee gehouden.

EnergieSponsoring is de disruptieve oplossing. Een schone motor voor onze economie en de manier om onze wereld snel te kunnen verduurzamen. Met EnergieSponsoring gaan we samen een continue energie overschot creëren de komende jaren en een aanzienlijke bijdrage leveren. Om de energie- en klimaattransitie te versnellen waar de behoefte het hoogste is, namelijk in de steden. Enerzijds door het halen van de doelen voor bedrijven en overheden, anderzijds door de ondersteuning en verduurzaming van onder meer maatschappelijke organisaties

EnergieSponsoring

Iedereen profiteert

Hoe werkt EnergieSponsoring

Bij EnergieSponsoring vloeit het overschot aan zonne-energie terug in de lokale samenleving om de verduurzaming te bekostigen. EnergieSponsoring wordt gebruikt om maatregelen te financieren om vastgoed te verduurzamen en de energiekosten van organisaties te reduceren om meer bestedingsruimte voor kerntaken te creëren. We helpen gemeenten met de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en maatschappelijke organisaties met het naar nul brengen van hun energiekosten. De huidige energiekosten worden dan bestedingsruimte voor de kerntaken.

EnergieSponsor Project

 

Maatschappelijke organisaties en goede doelen

EnergieSponsoring wordt mogelijk gemaakt door EnergieSponsor Projecten. Dit bestaat uit de producten van Surface of things een SoftsPoint en SponsorSolars. Samen creëren zij een overschot aan zonne- energie om te sponsoren aan maatschappelijke organisaties zodat zij meer budget hebben voor hun kerntaken zonder dat ze zelf hoeven te investeren.

EnergieSponsor Pakket

 

Het startpunt van EnergieSponsoring

Een SoftsPoint en SponsorSolars vormen samen een EnergieSponsor Pakket. Het startpunt van de EnergieSponsoring. Exclusief door middel van verhuur ter beschikking gesteld aan EnergieSponsors.

Door het multifunctioneel gebruik zijn Softs Points van alle markten thuis én voor Iedere toepassing te verkrijgen. Zo produceert een Softs Point zonne-energie, zuivert het de lucht, vormt het een buffer voor regenwater, slaat het energie op, is het een groene wal en wordt het gebruikt voor impactvolle, duurzame communicatie. Wie over een EnergieSponsor Pakket beschikt verdient er zelf aan en laat de samenleving ook meeverdienen.

Lees meer

Softs Point

 

Multifunctionele Energiecentrale

Bedrijven, overheden en Softs doen op een innovatieve en duurzame manier zaken via Softs Points.

Softs Points maken stedelijk oppervlak multifunctioneel. Softs Points worden exclusief ter beschikking gesteld aan bedrijven en overheden door Softs. Om zelf te gebruiken en/of te delen met anderen.

Standaard levert een Softs Point 6 diensten uit de categorieën Milieu, Communicatie en MVO. Op verzoek van de gebruikers flexibel naar wens in te richten voor diverse doeleinden.

SponsorSolars

 

Zonnepanelen zonder zelf te hoeven investeren

SponsorSolar zijn de zonnepanelen met het oranje randje. Gefinancierd uit het exploitatie overschot van de Softs Points. Zonnepanelen gratis voor gebruik zonder zelf te hoeven investeren.

De EnergieSponsor stelt de SponsorSolar ter beschikking, de afnemer bepaalt de locatie van de energie. Uiteraard kan dit het dak van Energiesponsor zelf zijn, van de maatschappelijke organisatie of van derden. De afnemer betaalt voor de zonne-energie een zeer aantrekkelijk tarief. Deze opbrengst wordt gebruikt om gemeenten en maatschappelijke organisaties te verduurzamen.

EnergieSponsoring

 

Meld u aan

Bent u geïnteresseerd om te sponsoren of bent u juist op zoek naar een EnergieSponsor, ga naar energiesponsoring.nl en meldt u aan.

EnergieSponsoring komt tot stand in samenwerking met onder andere BNG, VDL, Sapa, PWC en veel andere zeer gerenomeerde bedrijven

EnergieSponsoring

Neem contact met ons op

 

Contact

Neem contact  me ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bel 0184 448155  of stuur een e-mail naar info@softs.world

Management Team Softs

Ron van den Berg

Ron van den Berg

Maarten Hoogstraate

Maarten Hoogstraate

Peter van Dommele

Peter van Dommele

Ronald van Bemmel

Ronald van Bemmel

Albert de Joode

Albert de Joode