softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location

Klimaatbestendige inclusieve steden

Iedereen is zich ervan bewust dat we moeten handelen, een afwachtende houding past niet meer. Er moet worden samengewerkt om duurzame inclusieve steden te creëren. Zorgen dat klimatologische acties ook zorgen voor meer sociale gelijkheid, lokale economische groei en een duurzame samenleving voor iedereen.

Samen verduurzamen

 

Disruptieve oplossingen

Softs biedt als eerste een “klimaat-inclusieve oplossing". Een disruptieve technologische innovatie gekoppeld aan revolutionaire businessmodellen. Iedereen profiteert het versnelt de verduurzaming van steden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. En natuurlijk ook de aarde. Softs heeft drie unieke disruptieve broncodes ontwikkelt; Surface of things, Energy Sponsoring en Made in-by-for.

Stedelijk oppervlak

 

Surface of things

We gaan stilstaand oppervlakte in beweging zetten met een zogenaamde Softs Point. Een Softs Point is een multifunctionele energiecentrale die meer kan dan alleen energie opwekken. Schijnt de zon, dan wekken ze schone energie op. Is het bewolkt, dan draaien ze een slag en filteren ze de lucht. Maar ook voor duurzame communicatie, regenwater bufferen en bijvoorbeeld data verzamelen. Bedrijven en gemeenten zijn de huurders van de Softs Points en kunnen hiermee de noodzakelijke en verplichte verduurzamingsmaatregelen uitvoeren.

Maatschappelijke organisaties

 

Energy Sponsoring

Met het exploitatie-overschot van een Softs Point wordt geïnvesteerd in vaste zonnepanelen.

Deze zonnepanelen noemen we Sponsor Solars. Alle energie uit de Sponsor Solars wordt op de markt aangeboden tegen een zeer concurrerende prijsstelling. Deze opbrengsten worden vervolgens omgezet en gesponsord naar een duurzaamheidsbudget.

Energy Sponsoring is gratis duurzaamheidsbudget voor maatschappelijke organisaties in onderwijs, gezondheid, sport en cultuur. Met Energy Sponsoring ontstaat er budget voor energiebesparende en duurzaamheidsplannen. Hierdoor komt er meer budget vrij voor kerntaken.

Iedereen kan meedoen

 

Made in-by-for

Alle werkzaamheden worden lokaal gerealiseerd op een vaste ‘Softs Alliance Standard’.

We stimuleren mensen met een achterstand naar de arbeidsmarkt om deel te nemen in onze projecten en dus meer energie, kennis en trots op te doen. Iedereen kan meedoen. Samen!

We noemen dit; Made in-by-for.

Alleen maar winnaars

 

Maatschappelijk relevant en financieel interessant

De huurders van de Softs Points kunnen zakelijk voordelig verduurzamen én onderscheidend maatschappelijk ondernemen. Een combinatie voor de toekomst. Een Soft Point is een verdien model voor iedereen, met alleen maar winnaars. Met een Softs Point versterkt u uw corebusiness, imago en marktpositie. Uw Softs Point is altijd maatwerk en heeft uw signatuur. Wat u niet wenst te gebruiken deelt u met anderen. Het gevolg is dat iedere euro huur U automatisch meer oplevert. 

Neem contact met ons op

 

Contact

Neem contact  me ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bel 0184 448155  of stuur een e-mail naar info@softs.world

Energy Sponsoring

 

Meld u aan

Wilt u als maatschappelijke organisatie mee doen aan Energy Sponsoring meldt u zich dan aan.

Meld u aan