softslogo-diap linkedin twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download play3 pause expand graph location arrow-down2

Waarom Softs

De wereld moet verduurzamen. De druk is hoog bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Veel organisaties hebben de noodzaak en de plannen, maar er is financieel te weinig rekening mee gehouden. De budgetten ontbreken. Met Surface of things (Softs) wordt er verduurzamingsbudget gecreëerd door optimaal gebruik te maken  van het stedelijk oppervlak door het multifunctioneel te gebruiken.  

Iedereen wint

Daarnaast wordt budget gecreëerd voor verduurzamingsmaatregelen van maatschappelijke organisaties, waardoor uiteindelijk meer budget overblijft voor de kerntaken. Kortom iedereen wint: maatschappelijke organisaties, commerciële organisaties, gemeenten en onze aarde.

Stedelijk oppervlak in beweging

Waar stedelijk oppervlak doorgaans stil staat en maar één toepassing kent, zet een Softs Point stedelijk oppervlak in beweging. Een Softs Point kent drie kanten. Hiermee realiseert een Softs Points duurzame communicatie, wordt er zonne-energie opgewekt en bijvoorbeeld fijnstof gereduceerd.

Softs Point

Schijnt de zon, dan wekken de Softs Points schone energie op. Is het bewolkt, dan draaien ze een slag en filteren ze de lucht. Maar ook kunnen de Softs Points een buffer voor regenwater vormen, een groene wand vormen, energie opslaan en gebruikt worden voor impactvolle, duurzame communicatie. 

Green Boarding Project by Softs

Speciaal voor de buitensportverenigingen ontwikkelde Softs een Green Boarding. Een Green Boarding kent naast de communicatie functie nog twee andere functies. 
Hiermee wordt de boarding multifunctioneel inzetbaar en helpt de boarding maatschappelijke organisaties aan budget voor de verduurzaming.  

Lees meer

Het model

Het Softs model begint met een Softs Point, daarnaast worden er zonnepanelen ter beschikking gesteld. Bovendien realiseert het model een verduurzamingsbudget voor maatschappelijke organisaties. 

Softs Point

Softs Points zijn multifunctionele energiecentrales die worden geïntegreerd in gevels van gebouwen, wegschermen, boarding langs sportvelden of in ander stedelijk oppervlak. De Softs Points kunnen ook vrijstaand geplaatst worden.

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Naast een Softs Point krijgt de huurder ook de beschikking over zonnepanelen. Dit is in vijf jaar tijd zo'n 400 m2 aan dakoppervlak. De opbrengsten uit de zonnepanelen worden gesponsord aan maatschappelijke organisaties voor verduurzamingsdoeleinden.

Verduurzamen

Verduurzamen

Het Softs Point en de zonnepanelen leveren een duurzaamheidsbudget op voor maatschappelijke organisaties, waarmee de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor blijft er meer budget over voor kerntaken.

Voor wie is Softs

Softs is financieel en maatschappelijk relevant voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Zij kunnen op een zeer impactvolle wijze invulling geven aan hun verduurzaming.

Bedrijven

communiceren duurzaam, ontvangen lokaal opgewekte zonne-energie en compenseren CO2 uitstoot tegen een vaste lage prijs.

Lees meer

Maatschappelijke organisaties

starten impactvolle verduurzamingsprojecten en ontvangen per project een verduurzamingsbudget tot wel €100.000,-.

Lees meer

Gemeenten

 versnellen de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en de leefomgeving zonder zelf te hoeven investeren.

Lees meer

Referenties

Samen met diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten werkt Softs aan het versneld verduurzamen van de wereld. Bent u benieuwd naar de verschillende partijen waar Softs almee samenwerkt en de projecten die reeds gerealisseerd zijn? Bekijk dan onze referentiepagina.

Naar referenties

Wie is Softs

Softs is een social enterprise met een disruptief businessmodel. Samenwerken met Softs betekent: een versnelling van de energietransitie.

Missie

Softs heeft zich sinds 2012 toegelegd op het vormgeven en ontwikkelen van nieuwe technologieën en businessmodellen, met als doel het versneld realiseren van (1) zonne-energie en energiebesparende maatregelen voor gebouwen; en (2) infrastructuur voor steden, die daarmee voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Visie

Alles wat Softs doet is gebaseerd op economische gronden. Wij zijn ervan overtuigd dat subsidies en/of wetgeving hiervoor niet voldoende oplossingen bieden.

Wij geloven wel in de mensen die dit, net als wij, op korte termijn echt willen bereiken en in de economische kracht van een lokale gemeenschap!

Strategie

Softs ontwikkelt en exploiteert Softs Points en faciliteert maatschappelijke instellingen met budget om hen te helpen met het verduurzamen van hun gebouwen.

Fingerz

De exploitatie van alle communicatiemogelijkheden op Softs Points wordt gerealiseerd door Fingerz.

Communiceren  op een Softs Points is de meest duurzame en ‘social’ manier van outdoor-communicatie

Lees meer

Wie maakt het mogelijk

Softs heeft gedurende het ontwikkelingsproces verschillende strategische partners aan zich weten te binden. Samen met Softs zetten zij zich in voor de verduurzaming van de wereld.

Doe mee

Bent u ook geïnteresseerd in Softs en de mogelijkheden? Neem contact op per e-mail of start een chatgesprek met een van onze medewerkers.

Ik wil meedoen